×

Het versturen van sperma

Een belangrijke activiteit van Cryolab is het versturen van sperma naar het buitenland en vice versa. Hierdoor heeft men een goede mogelijkheid te ontsnappen aan de toenemende genetische verwantschap binnen de diverse hondenrassen in ons eigen land. Door internet is er ook veel meer en makkelijker contact tussen fokkers uit verschillende landen.

Een belangrijk punt hierbij is dat de resultaten met gekoeld of ingevroren sperma ook sterk verbeterd zijn de afgelopen jaren. Dit komt enerzijds door verbeterde technieken van spermabewerking en transport maar ook door de TCI inseminatie methode. De ervaring met het feitelijke transporteren naar en van de diverse landen en hun specifieke eisen is bij ons inmiddels zeer groot. Hierdoor kan er tevoren altijd duidelijk worden aangegeven wat de mogelijkheden zijn (gekoeld en/of ingevroren), hoe lang het hele traject is met de benodigde tijd voor transport en wat de totale kosten zullen zijn. De kwaliteitsdocumenten, douanedocumenten en sanitaire documenten worden door ons verzorgd zodat er geen problemen te verwachten zijn bij de export. Ook voor quarantaine landen, waar alleen ingevroren sperma naar toe vervoerd kan en mag worden en waarbij de NVWA dierenarts (staatdiergeneeskundige) het transport moet verzegelen en van extra documenten moet voorzien, wordt dit door ons compleet geregeld.

De procedure

Aanvragen hiervoor kunnen het beste per mail via info@cryolab.nl worden aangegeven, gelieve dan hierbij het adres, telefoonnummer en emailadres van de ontvangende spermabank te vermelden, naam en adresgegevens van de fokker, identiteitsgegevens van de betreffende reu, ingevroren of gekoeld, hoeveel dekeenheden bij ingevroren sperma en of wij een transportcontainer/dryshipper hiervoor gaan verzorgen of dat deze vanuit het buitenland wordt opgestuurd.

Gekoeld sperma

Dit wordt verstuurd een tot twee dagen voor de te verwachten optimale tijd van de te insemineren teef. Uitgaande van het progesterongehalte is dit rond de 5ng/ml. Voor de meeste bestemmingen geldt: vandaag afnemen, morgen bezorgen. Dan verliest men slechts 1 dag aan opslag alvorens het te insemineren. De kwaliteit gaat dan nauwelijks achteruit.

Voor gekoelde transporten moet men rekening houden met het feit dat er in het weekend in het algemeen niet bezorgd wordt. De laatste mogelijkheid van afname is dan donderdag tot 12.00 uur, zodat het sperma vrijdag kan worden afgeleverd, vaak voor 12.00 uur wederom. Dit geldt voor de meeste bestemmingen. Soms kan het op Schiphol bij Zoo Logistics worden aangeleverd op vrijdag voor 11.30 uur zodat het nog dezelfde dag kan worden afgeleverd op een aantal Europese bestemmingen. Dit laatste is wel iets kostbaarder dan het versturen met Fedex of TNT Express, die leveren van deur tot deur.

Dus verwacht men een inseminatie in het weekend dan dient men het uiterlijk vrijdag te laten afleveren. Met de huidige verdunners kan het zeker meerdere dagen - mits gekoeld – overbruggen.

Ingevroren sperma

Voor ingevroren sperma transporten is de tijd niet zo van belang: de regulier dryshipper houdt het sperma minimaal 10 dagen goed, een wegwerp dryshipper 3 dagen. Genoeg tijd om het overal op de wereld af te leveren, zeker in het eerste geval. Men kan dus ook ruim voordat de teef loops gaat worden ervoor zorgen dat het sperma reeds ter plekke is. Dan wordt men niet verrast door een vroegtijdig loops wordende teef.

Onze dryshipper met uitzicht op de Tafelberg bij CapeTown South Africa!

Transporteurs

Voor het feitelijke transport werken we samen met een viertal transporteurs: Fedex, TNT Express, DHL en Zoo Logistics op Schiphol. Per individueel transport bekijken we welke van de vier de gunstigste voorwaarden heeft en de beste kwaliteit van transport voor de specifieke bestemming.

Samenwerking

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van export en gebruik van het sperma te verzekeren hebben we voor een aantal landen een nauwere samenwerking opgebouwd met plaatselijke spermabanken:

In deze en andere landen hebben we daarnaast inmiddels een lijst met spermabanken en reprovets waar we vaker en met succes mee hebben samengewerkt zowel voor export als import.

De export naar Australië en Nieuw Zeeland wordt apart besproken. De import vanuit de USA idem dito.

  • Route beschrijving

Cryolab Eersel

Via telefoon zijn we tijdens kantooruren bereikbaar van maandag t/m vrijdag. Via email de gehele week.


Afspraken voor invriezen en onderzoek kunnen gemaakt worden voor maandag t/m vrijdag en eenmaal per maand op zaterdag.