×

Geitenbokken

Het beoordelen en behandelen van bokkensperma is een belangrijke activiteit van Cryolab. Dit geschiedt in samenwerking met de Geiten KI vereniging Nederland (GKN).  Cryolab draagt zorg voor het beoordelen en evalueren van het sperma van de in te zetten bokken. Vanaf dit jaar geschiedt dit mede met behulp van een tevoren ontwikkelde spermachallenge test en door middel van CASA, de computer assisted semen analysis. Ook is er samen met de faculteit diergeneeskunde in Utrecht een praktijkproef uitgevoerd met een aantal geitenbokken. Daarnaast maken en leveren wij de verdunners voor het vers verdund traject en vriezen we het bokkensperma in ons laboratorium in met behulp van zelf ontwikkelde verdunners en invriescurves. De opslag geschiedt in speciale hiervoor aangewezen opslagvaten. Afname van het sperma, vervoer naar het laboratorium, vervoer van bewerkt sperma naar de boerderij en inseminaties geschieden door GKN medewerkers.

Samen met GKN, en een aantal andere partijen is een onderzoek opgezet om de kwaliteit en te volgen procedures bij zowel het vers verdund als het ingevroren traject verder te verbeteren. Ook inseminatietechnieken behoren tot ons aandachtsveld.De bedoeling is te komen tot een situatie waarbij ingevroren sperma minimaal vergelijkbare bevruchtingsresultaten geeft als een natuurlijke dekking. Daarnaast is het de bedoeling om exportwaardig sperma te produceren.

Dit laatste heeft inmiddels geleid tot het oprichten van een apart laboratorium voor het EU-waardig invriezen van geitenbokken sperma in de bokkenstal van GKN in Middelbeers. Van hieruit gaan we invriezen, opslaan en het versturen van EU gecertificeerd en NVWA goedgekeurd geitenbokken sperma verzorgen samen met GKN. Het gekoelde sperma traject naar de geitenhouders in Nederland wordt ook vanuit hier georganiseerd met een door Cryolab geproduceerde extender.  • LAATSTE NIEUWS

EVSSAR congres 2024

June 30, 2024

7 Mythen in loops

March 9, 2017
  • Route beschrijving

Cryolab Eersel

Via telefoon zijn we tijdens kantooruren bereikbaar van maandag t/m vrijdag. Via email de gehele week.


Afspraken voor invriezen en onderzoek kunnen gemaakt worden voor maandag t/m vrijdag en eenmaal per maand op zaterdag.