×

Geitenbokken

Het beoordelen en behandelen van bokkensperma is een belangrijke aktiviteit van Cryolab. Dit geschiedt in samenwerking met de Geiten KI vereniging Nederland (GKN) Cryolab draagt zorg voor het beoordelen en evalueren van het sperma van de in te zetten bokken. Vanaf dit jaar geschiedt dit mede met behulp van een tevoren ontwikkelde spermachallenge test en door middel van CASA, de computer assisted semen analysis. Het afgelopen jaar is ook samen met de faculteit diergeneeskunde in Utrecht een praktijkproef uitgevoerd met een aantal geitenbokken. Daarnaast maken en leveren wij de verdunners voor het vers verdund trajekt en vriezen we het bokkensperma in ons laboratorium in met behulp van zelf ontwikkelde verdunners en invriescurves. De opslag geschiedt in speciale hiervoor aangewezen opslagvaten. Afname van het sperma, vervoer naar het laboratorium, vervoer van bewerkt sperma naar de boerderij en inseminaties geschieden door de GKN medewerkers.

Samen met GKN, en een aantal andere partijen is een onderzoek opgezet om de kwaliteit en te volgen procedures bij zowel het versverdund als het ingevroren trajekt verder te verbeteren. Ook inseminatietechnieken behoren tot ons aandachtsveld.De bedoeling is te komen tot een situatie waarbij ingevroren sperma minimaal vergelijkbare bevruchtingsresultaten geeft als een natuurlijke dekking. Daarnaast is het de bedoeling om exportwaardig sperma te produceren.

Dit laatste heeft inmiddels geleid tot het oprichten van een apart laboratorium voor het EU-waardig invriezen van geitenbokken sperma in de bokkenstal van GKN in Middelbeers. Van hieruit gaan we invriezen, opslag en het versturen van EU gecertificeerd en nVWA goedgekeurd geitenbokken sperma verzorgen samen met GKN. Het gekoelde sperma traject naar de geitenhouders in Nederland wordt ook vanuit hier georganiseerd door GKN met een door Cryolab geproduceerde extender.  • Route Beschrijving

Cryolab Eersel

Via telefoon zijn we tijdens kantooruren bereikbaar op maandag t/m vrijdag.Via email de gehele week.


Afspraken voor invriezen en onderzoek kunnen gemaakt worden voor maandag t/m vrijdag en eenmaal per maand op zaterdag.

  • Volg Ons

Cryolab Eersel