×

Invriezen Hondensperma

Waarom invriezen?

Wij vriezen sperma in (tot -196 graden Celsius) om het hierdoor onafhankelijk van de tijd te maken, makkelijk te kunnen opslaan en te distribueren, het geschikt te maken voor inseminatie en de mogelijkheid te hebben om erfelijk materiaal tot in de verre toekomst te kunnen opslaan. Zeker ter voorkoming van verlies van genetische variatie is dit voor vele rassen een goede optie. We raden aan enkel reuen te gebruiken voor inseminaties en invriezen welke tot een natuurlijke dekking in staat zijn of zijn geweest.

Procedure van het invriezen

Invriezen op maandag tot en met vrijdag en een keer per maand op zaterdag. U wordt verzocht tevoren de kopieën van stamboom, DNA verklaring en entpaspoort door te mailen zodat wij deze gegevens tevoren in ons systeem hebben waardoor we onder andere de plastic rietjes waarin het sperma wordt ingevroren kunnen bedrukken met de gegevens van de betreffende reu. Het afnemen van het sperma geschiedt door een dierenarts van de kliniek voor gezelschapsdieren en geschiedt bij voorkeur met een loopse teef erbij. Het makkelijkst is als U die zelf op die dag meebrengt. Na controle van de identificatie via de chip of tatoeage, een algemene gezondheidscheck en een onderzoek van het geslachtsorgaan van de reu, wordt de voorhuid gereinigd. Het sperma wordt bij de staande hond manueel afgenomen. Directe analyse van het vers afgenomen sperma vindt plaats hierna in het laboratorium. Is het sperma van goede kwaliteit dan wordt het verder verdund met een extender en volgens een strikt protocol in rietjes afgevuld en ingevroren. Belangrijk punt hierbij is de volledige beheersing van het temperatuurtraject waarlangs het sperma wordt ingevroren en de kwaliteit en samenstelling van de extenders. Wij gebruiken extenders van Canirep, Minitube of America en Minitube Duitsland.

Het invriezen kan gebeuren in de IceCube, een computermatig gestuurde invriesmachine of via de KZ contactvriezer hetgeen in beide gevallen bij de hond goede resultaten geeft.

Van het sperma dat na een afname bij de reu wordt ingevroren wordt later op de dag een geringe hoeveelheid ontdooid volgens het bijpassend protocol en wordt de kwaliteit na invriezen en ontdooien bepaald. Dit wordt in een document weergegeven waarbij onder andere wordt aangegeven hoeveel rietjes men nodig heeft voor één bevruchting (breeding unit). In het algemeen is sperma dat direct na afname een goede kwaliteit heeft na invriezen en ontdooien te gebruiken voor de inseminatie van minimaal 2 (redelijk goed sperma) tot maximaal 5 (excellent sperma) teven. Het verslag hiervan wordt per email op dezelfde dag of de volgende dag naar de eigenaar van de reu en/of het sperma verstuurd.

Zijn er grote afwijkingen in het sperma na afname, waardoor besloten wordt het niet in te vriezen, dan worden deze exact aangegeven tijdens de bespreking van de analyse met de eigenaar van de reu. In bepaalde gevallen kan hiervoor een behandeling mogelijk zijn. Dan kunnen we na een periode van 3 tot 6 maanden na de behandeling alsnog een keer sperma afnemen, zodat het indien goed hersteld alsnog ingevroren kan worden.

Procedure van het invriezen

Na het invriezen wordt het sperma opgeslagen in een van onze cryo-vaten. Hiervoor wordt een contract getekend tussen de eigenaar van de reu en/of het sperma en Cryolab. In geval van langdurige opslag van het sperma wordt jaarlijks een opslagoverzicht met factuur per email naar de eigenaar gestuurd. In geval van versturen of meenemen door derden geschiedt dit enkel na schriftelijke toestemming (of per email) van de eigenaar van het sperma. De opdrachtgever van het invriezen is en blijft eigenaar van het sperma tenzij er een schriftelijke opdracht gegevens is door de eigenaar tot overschrijving naar een ander. In geval van het niet voldoen van het bewaarloon vervalt de eigendom na 1 jaar aan Cryolab. Zie ook hiervoor de algemene leveringsvoorwaarden van Cryolab.

  • LAATSTE NIEUWS

Nieuwe EU wetgeving

October 6, 2021

7 Mythen in loops

March 9, 2017
  • Route beschrijving

Cryolab Eersel

Via telefoon zijn we tijdens kantooruren bereikbaar van maandag t/m vrijdag. Via email de gehele week.


Afspraken voor invriezen en onderzoek kunnen gemaakt worden voor maandag t/m vrijdag en eenmaal per maand op zaterdag.