×

Sperma analyse

Het doel van het onderzoek van sperma is om een goede inschatting te kunnen geven van het bevruchtend vermogen aan de hand van een aantal meetbare eigenschappen. Ook de geschikheid om in te vriezen en de mogelijkheid om het sperma gekoeld te verduurzamen kunnen na onderzoek bepaald worden. Nauwkeurigheid, protocollair werken en ervaring zijn belangrijk om de herhaalbaarheid van de resultaten te waarborgen. We kennen verschillende typen onderzoek:

Algemeen sperma onderzoek

De relatief eenvoudig te bepalen kenmerken zijn hierbij:

  • volume
  • concentratie
  • bruto motiliteit
  • morfologie (het uiterlijk na kleuring)
Computer Assisted Semen Analysis (CASA)

Het algemene spermaonderzoek wordt bij ons uitgebreid met een computermatige analyse (CASA). Een van de belangrijkste voordelen hiervan is de gestandaardiseerde, objectieve classificatie van de beweeglijkheid en het bewegingspatroon. De gemiddelde individuele snelheden worden bepaald via een aantal parameters zoals VCL, VAP, LIN en STR. Er zijn nog vele functies meer mogelijk zoals onder andere concentratie, fluorescentie en morfologie. Dit geeft in totaal een nog betere indicatie van het bevruchtend vermogen van sperma en de eventuele invriesbaarheid.

Een computermatige analyse geeft een objectief en gedigitaliseerde uitslag die in het kader van versturen ook zekerheid biedt aan de ontvanger.

Nauwkeurige concentratie bepaling

De bepaling van de concentratie wordt uitgevoerd met de NucleoCounter SP-100. Met het NucleoCounter SP-100-systeem kan een betrouwbare, snelle en objectieve celtelling worden uitgevoerd op basis van een geautomatiseerde methode van fluorescentiemicroscopie.

DNA onderzoek

Op basis van het al dan niet bewerkte sperma kan ook een DNA onderzoek worden verricht. Hiervoor wordt een geringe hoeveelheid opgestuurd naar het gewenste laboratorium. Dit is vooral van belang in geval van gebruik van sperma dat lang geleden is ingevroren, toen in het algemeen nog geen DNA onderzoek bij de hond verricht werd.

  • Route beschrijving

Cryolab Eersel

Via telefoon zijn we tijdens kantooruren bereikbaar van maandag t/m vrijdag. Via email de gehele week.


Afspraken voor invriezen en onderzoek kunnen gemaakt worden voor maandag t/m vrijdag en eenmaal per maand op zaterdag.