×

Sperma Analyse

Het doel van het onderzoek van sperma is om een goede inschatting te kunnen geven van het bevruchtend vermogen aan de hand van een aantal meetbare eigenschappen. Ook de geschikheid om in te vriezen en de mogelijkheid om het sperma gekoeld te verduurzamen kunnen na onderzoek bepaald worden. Nauwkeurigheid, protocollair werken en ervaring zijn belangrijk om de herhaalbaarheid van de resultaten te waarborgen. We kennen verschillende typen onderzoek:

Algemeen Sperma Onderzoek

De relatief eenvoudig te bepalen kenmerken zijn hierbij:

  • volume
  • concentratie
  • Bruto Motiliteit
  • morfologie (het uiterlijk na kleuring)
Computer Assisted Semen Analysis (CASA)

Het algemene spermaonderzoek wordt bij ons uitgebreid met een computermatige analyse (CASA) waarbij onder andere ook gemiddelde individuele snelheden van spermieen bepaald worden, zoals VCL, VCA, en VCI, het beweginspatroon, snelheidsclusters en de verdeling hiervan, kop en kopkap analyse (morfologie) wordt door middel van een fluorescentiemicroscopie systeem uitgevoerd. Het geeft in totaal een nog betere indicatie van het bevruchtend vermogen van sperma en de eventuele invriesbaarheid. En nog een groot aantal andere parameters. Zie ook het voorbeeld uitslag formulier.

Een computermatige analyse geeft een objektief en gedigitaliseerde uitslag die in het kader van versturen ook zekerheid biedt aan de ontvanger.

Speciaal voor of tijdens inseminaties met (ingevroren of chilled) sperma voeren we een computermatige analyse uit om de specifieke kwaliteit op dat moment exact te kunnen vastleggen.

DNA onderzoek

Op basis van het al dan niet bewerkte sperma kan ook een DNA onderzoek worden verricht. Hiervoor wordt een geringe hoeveelheid opgestuurd naar het Instituut van Haeringen in Wageningen. Dit is vooral van belang in geval van gebruik van sperma dat lang geleden is ingevroren, toen in het algemeen nog geen DNA onderzoek bij de hond verricht werd.

  • Route Beschrijving

Cryolab Eersel

Via telefoon zijn we tijdens kantooruren bereikbaar op maandag t/m vrijdag.Via email de gehele week.


Afspraken voor invriezen en onderzoek kunnen gemaakt worden voor maandag t/m vrijdag en eenmaal per maand op zaterdag.

  • Volg Ons

Cryolab Eersel