×

De opslag van ingevroren sperma

Sperma wordt ingevroren in rietjes of pellets. De rietjes of pellets met ingevroren sperma worden opgeslagen bij ons in een grote opslag tank gevuld met vloeibare stikstof. Deze tank is onderverdeeld met vele vakken. De tank vult zich geautomatiseerd en digitaal bewaakt met vloeibare stikstof (-196 graden Celsius) vanuit een groot stikstof opslagvat. Dit is veilig en betrouwbaar. De levensduur van het ingevroren sperma is op deze manier levenslang.

Om de veiligheid van het sperma zo goed mogelijk te waarborgen hebben wij het sperma verdeeld over 2 vaten op 2 verschillende locaties.We hebben een computermatig opslagregistratie systeem welke gekoppeld is aan het client administratie systeem. Dat zorgt ervoor dat er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan over eigendom, hoeveelheden rietjes, identiteit van de rietjes en lokalisatie in het opslagvat. Zeker omdat veel rietjes jarenlang worden opgeslagen is dit van primair belang.

De opslag geschiedt alfabetisch op naam van de client en vervolgens op naam van de reu.

Het sperma is door ons verzekerd tijdens deze opslag in geval van beschadiging of ongeval. Het aantal dekeenheden of breeding units zijn hierbij het kernbegrip. Waarde anderszins, bijvoorbeeld emotionele waarde, is niet verzekerd.

Voor de jaarlijkse opslag wordt een contract met de eigenaar van het sperma opgemaakt en wordt jaarlijks bij vooruitbetaling een vergoeding per reu per jaar gerekend. Zie hiervoor de tarievenlijst.

Sinds 2018 is onze inlogmodule online geplaatst. Hierin vindt men een recent overzicht van het opgeslagen sperma onder zijn/haar naam. Komt men voor het opslaan van sperma dan wordt er een mail verstuurd met daarin de persoonlijke inloggegevens voor zijn/haar persoonlijke profiel. In de inlogmodule wordt bijgehouden wanneer er sperma ingevroren, geïnsemineerd, verzonden of om een andere reden uit de voorraad gehaald wordt. De inlogmodule biedt ook plaats voor documenten zoals de opslagovereenkomst en de stamboom. Alleen de eigenaar van het sperma heeft toegang tot de persoonlijke pagina per reu.

Wil men sperma uit de opslag gaan gebruiken voor inseminatie of voor transport naar het buitenland of anderszins iets mee doen, dan kan men dit het beste tevoren per mail aangeven via info@cryolab.nl. Geef dit graag zo spoedig mogelijk door zodat wij de mogelijkheid hebben het sperma apart te zetten. Voor een inseminatie geldt graag zo vroeg mogelijk in de loopsheid doorgeven. .

  • Route beschrijving

Cryolab Eersel

Via telefoon zijn we tijdens kantooruren bereikbaar van maandag t/m vrijdag. Via email de gehele week.


Afspraken voor invriezen en onderzoek kunnen gemaakt worden voor maandag t/m vrijdag en eenmaal per maand op zaterdag.