×

De opslag van ingevroren sperma

De rietjes of pellets met ingevroren sperma worden opgeslagen bij ons in een met vele vakken onderverdeelde grote opslag tank gevuld met vloeibare stikstof . Deze tank vult zich geautomatiseerd en digitaal bewaakt met vloeibare stikstof (-196 graden Celsius) vanuit een groot stikstof opslagvat. Dat is veilig en betrouwbaar. De levensduur van het ingevroren sperma is op deze manier levenslang.We hebben een computermatige opslagregistratie welke gekoppeld is aan het client administratie systeem. Dat zorgt ervoor dat er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan over eigendom, hoeveelheden rietjes, identitieit van de rietjes en localisatie in het opslagvat. Zeker omdat veel rietjes jarenlang worden opgeslagen is dit van primair belang.

De opslag geschiedt alfabetisch op naam van de client en vervolgens op naam van de reu.

Het sperma is door ons verzekerd tijdens deze opslag in geval van beschadiging of ongeval tot een maximale hoogte van het dekgeld van de reu ten tijde van het invriezen. Het aantal dekeenheden of breeding units zijn hierbij het kernbegrip. Waarde anderszins, bijvoorbeeld emotionele, is niet verzekerd.

Voor de jaarlijkse opslag wordt een contract met de eigenaar van het sperma opgemaakt en wordt jaarlijks bij vooruitbetaling een vergoeding per reu per jaar gerekend. Zie hiervoor ook de tarievenlijst.

Wil men sperma uit de opslag gaan gebruiken voor inseminatie of voor transport naar het buitenland of anderszins iets mee doen, dan kan men dit het beste tevoren per mail aangeven via info@cryolab.nl.

  • Route Beschrijving

Cryolab Eersel

Via telefoon zijn we tijdens kantooruren bereikbaar op maandag t/m vrijdag.Via email de gehele week.


Afspraken voor invriezen en onderzoek kunnen gemaakt worden voor maandag t/m vrijdag en eenmaal per maand op zaterdag.

  • Volg Ons

Cryolab Eersel