×

NIEUW BRIEF

By Cryolab | Created on July 23, 2018

Na 20 weken onderzoek is de afstudeeropdracht van Fenna en Stef ten einde.

NIEUWS

Na 20 weken onderzoek is de afstudeeropdracht van Fenna en Stef ten einde. Wij zijn weer een stap verder in de kennis en vaardighe- den rondom de cryopreser- vering van hondensperma. Alle reuen en eigenaren die zich beschikbaar hebben gesteld om mee te werken aan het onderzoek, hartelijk bedankt!

Ons nieuwe apparaat, de NucleoCounter SP-100. Met het NucleoCounter SP-100-systeem kunnen betrouwbare, snelle en objectieve celtellingen worden uitgevoerd op basis van een geautomatiseerde methode van uorescentiemicroscopie. Vanaf nu kun- nen we de concentratie van het sperma- monster nog nauwkeuriger bepalen.

Binnenkort gaat de nieuwe inlogmodule online! Deze module kan door de ei- genaar van het sperma online geraadpleegd worden voor hoeveelheid en kwaliteit van het sperma. Om de privacy van onze klan- ten te kunnen waarborgen zal er in het vervolg een overeen- komst worden ondertekend voor het invriezen en de opslag van hondensperma.

Download Here!